Projekt Talentované ruce

Na projekt jsme získali prostředky z Dotačního fondu KHK – Polytechnická výchova a vzdělávání, což nám umožnilo koupit keramickou pec a s ní související pomůcky pro rozvoj zručnosti a talentu dětí.

 
 
 
 

Projekt Mateřinka

Celostátní festival mateřských škol MATEŘINKA, konaný pod záštitou České komise pro UNESCO, ministra školství, mládeže a tělovýchovy a starosty města Nymburka.

Více o projektu

 

Projekt Logo

Projekt: Rovné příležitosti při vstupu do základní školy
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.2.01/03.0003

Více o projektu

 

Projekt MŠMT

STAR CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001749

STAR II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008677

STAR III CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017156

STAR IV CZ.02.02.XX/00/22_002/0000452
Více o projektu