Projekt MŠMT

STAR CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001749

STAR II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008677

STAR III CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017156

STAR IV CZ.02.02.XX/00/22_002/0000452

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
projekt-msmt