Mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380 

Naše motto zní: „Paprsky, které tě budou provázet celým životem.“


Nejnovější události školy:

PROVOZ MŠ V ČERVENCI A SRPNU

Rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě v době uzavření MŠ Sluníčko do MŠ Palackého, musí vyplnit „Žádost o umístění v červenci a srpnu“ (v sekci Pro rodiče, ke stažení) a odevzdat paní uč. ve třídě nejpozději do 31. 5. 2021.

1. 7. – 23. 7. provoz MŠ Sluníčko

26. 7. –  8. 8. obě školky uzavřeny

9. 8. – 27. 8. provoz MŠ Palackého

REZERVACE ČASU na el. předzápis

Prosíme rodiče, kteří si nezarezervovali čas zápisu, aby tak ještě učinili.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/novy-bydzov-slunicko

V den řádného zápisu můžete přijít do MŠ s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti.

Protože již budeme mít všechny potřebné údaje k dispozici, bude celý průběh zápisu komfortnější a rychlejší.