Události školy


Docházka dětí do MŠ o letních prázdninách

Rodiče dětí, kteří potřebují umístit své dítě o letních prázdninách do MŠ – Palackého (7. 7. – 17. 7. 2020), podají písemnou žádost, která je na webu školy v sekci Pro rodiče, ke stažení, vyplní a do pátku 12. 6. 2020 předají učitelce. Té také oznámí docházku o prázdninách do naší MŠ Sluníčko – termín 29. 6. – 3. 7. 2020 a 3. 8. – 31. 8. 2020. Nahlášeným dětem se počítá plné školné.

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO:

Do školy byly přijaty všechny děti, mimo dětí pod registračními čísly 2333.

Schůzka s rodiči (pouze 1 rodič, bez dětí) se koná 18. 6. 2020 v 15. hodin v oddělení Koťata.

Rodiče, kteří v době zápisu neměli potvrzení od lékaře, vytisknou žádost znovu a dle možností lékaře ji nechají potvrdit při jeho nejbližší možné návštěvě (mimo dětí 5 – 6 let).

Žádost potvrzenou lékařem předají na schůzce s rodiči nebo během září.

 

Bc. Jana Nosková

 

HLAVNÍ PRÁZDNINY – OMEZENÍ PROVOZU

Informace o charakteristice omezeného provozu najdete v šatnách.

7. 7. – 17. 7. provoz MŠ Palackého – pouze děti nahlášené písemně do 10. 6. (k rukám p. ředitelky)

20. 7. – 2. 8. uzavřeny obě MŠ

3. 8. – 31. 8. provoz MŠ Sluníčko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Od 1. 9. 2019 dochází ke zdražení stravného

Strávníci do 3 – 6 let

Ranní přesnídávka   9,-
Ranní přesnídávka + oběd 28,-
Ranní přesnídávka + oběd + odpolední svačina 37,-

 

Strávníci do 7 – 10 let

Ranní přesnídávka   9,-
Ranní přesnídávka + oběd 31,-
Ranní přesnídávka + oběd + odpolední svačina 40,-

 

 

 
 

PROVOZ MŠ V ČERVENCI A SRPNU

1. 7. – 19. 7. 2019      jsou děti v MŠ Sluníčko

22. 7. – 4. 8. 2019      jsou obě školky uzavřeny

5. 8. – 23. 8. 2019      jsou děti v MŠ Palackého