Události školy


SBĚR PAPÍRU – PRODLOUŽENO!

Prodlužujeme ještě o další týden – 15. -19. 11. 2021.

 

Sběr bude probíhat 8. – 12. 11. 2021.

Prosíme rodiče, aby papír vkládali do přistaveného kontejneru a množství nahlásili p. učitelce na třídě.

 

Informační schůzka

Ve středu 22.9.2021 se koná informační schůzka rodičů předškolních dětí (narozených do 31.8.2016) v 15:30h ve třídě Trpaslíci

 

Klub maminek

Z nařízení vlády a doporučení ministerstva zdravotnictví se zatím vstup do MŠ nedoporučuje. Z tohoto důvodu je prozatím Klub maminek uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

 

Informace k 1. 9. 2021

Vážení rodiče, milé děti,

ve středu 1. 9. 2021 zahajujeme nový školní rok.  
Výše úplaty za předškolní vzdělávání se nově od 1. 9. 2021 zvyšuje na 400,- Kč.
Dle novelizované vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování se navyšuje poplatek za přesnídávky o 1,- Kč (pouze pro děti s odkladem školní docházky).
Rodiče nově přijatých dětí si mohou vyzvedávat čipy v kanceláři u vedoucí školní jídelny (vratná záloha 100,- Kč).
Bližší informace budou vyvěšeny na dveřích tříd.

Těšíme se na Vás.

 

UPOZORNĚNÍ

Děti nahlášené na prázdniny do MŠ Palackého se v první den nástupu zastaví u vedoucí školní jídelny paní Černé a uhradí zálohu na obědy.
Třída pro tyto děti je v prvním patře – oranžová.

 
 

VÝSLEDKY ZÁPISU

Děti, které byly přijaty k 1. 9. 2021 do Mateřské školy Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380
Registrační číslo:
1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 25., 26., 29., 31., 32., 37., 38., 40., 41., 42., 47., 48., 49., 50., 51., 53., 54., 55., 56., 59., 60.

Děti, které nebyly přijaty:
Registrační číslo:
3., 5., 12., 15., 20., 24., 27., 28., 30., 33., 34., 35., 36., 39., 43., 44., 45., 46., 52., 57., 58., 61., 62., 63., 64., 65.

Rodiče nepřijatých dětí prosíme, aby si v MŠ vyzvedli rozhodnutí a podepsali ho.
Děkujeme.

 
 

PROVOZ MŠ V ČERVENCI A SRPNU

Rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě v době uzavření MŠ Sluníčko do MŠ Palackého, musí vyplnit „Žádost o umístění v červenci a srpnu“ (v sekci Pro rodiče, ke stažení) a odevzdat paní uč. ve třídě nejpozději do 31. 5. 2021.

1. 7. – 23. 7. provoz MŠ Sluníčko

26. 7. –  8. 8. obě školky uzavřeny

9. 8. – 27. 8. provoz MŠ Palackého

 

REZERVACE ČASU na el. předzápis

Prosíme rodiče, kteří si nezarezervovali čas zápisu, aby tak ještě učinili.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/novy-bydzov-slunicko

V den řádného zápisu můžete přijít do MŠ s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti.

Protože již budeme mít všechny potřebné údaje k dispozici, bude celý průběh zápisu komfortnější a rychlejší.