Události školy


KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE

HODNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE VÁM VŠEM ZA DĚTI A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY PŘEJE ŘEDITELKA ŠKOLY Bc. JANA NOSKOVÁ

Prosím, sledujte web školy, na kterém budeme uveřejňovat všechny informace, které se neustále mění. Budeme vás informovat, pokud dojde k rozvolňování.

MŠ bude uzavřena od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021. Nástup 4. 1. 2021.

 

Od 4. 1. 2021 je naše škola určena pro rodiče dětí z integrovaného systému.

 

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU KURZU (dle situace a vládních nařízení)


NOVÁ ZMĚNA TERMÍNU

8. – 12. 2. 2021

 

PROVOZ MŠ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

V době nouzového stavu se souhlasem zřizovatele byl omezen provoz mateřských škol. V této době se má omezit kontakt na minimum, tudíž budou do MŠ přijímány pouze děti zaměstnaných rodičů. V naší MŠ bude zřízen provoz k péči o děti vybraných skupin zaměstnanců.

Děkujeme všem rodičům za pochopení.

Rozvolnění – pro všechny předškolní děti bude probíhat od 23. 11. prezenční výuka v MŠ.

 
 
 

Provoz od 1. 9. 2020.

Rodiče budou předávat děti v šatně MŠ. Po důkladné dezinfekci, která bude umístěna pro budovu „A“ a „B“ před vchodem do budovy „A“ a ve vstupu v budově „C“. S nově nastupujícími 2 – 3 letými dětmi mohou rodiče do tříd.

Třídní schůzky budou součástí letní slavnosti dne 2. 9. 2020 na jednotlivých třídách.

Koťátka a Kuřátka – 14:30 hod.

Broučci, Včelky a Berušky – 14:45 hod.

Trpaslíci a Motýlci – 15:00 hod.

Pro děti bude na zahradě před budovou „C“ stanoviště s úkoly, za které budou odměněny.

Na schůzku se dostaví 1 rodič s rouškou, bez dítěte, hlídání zajištěno na zahradách u jednotlivých pavilonů. Při schůzce bude vybírána záloha na školní rok 2020/2021 cca 600,- Kč.

V sekci „Pro rodiče“ najdete seznamy rozdělení dětí do jednotlivých tříd.

 
 

PROVOZ O PRÁZDNINÁCH od 3. 8. 2020

Rodiče nahlášených dětí musí předat podepsané čestné prohlášení (na webových stránkách v sekci Pro rodiče) při příchodu paní učitelce. Děti budou přebírány před budovou „A“ – odd. Trpaslíci. V podepsané tašce budou mít věci na převlečení, 1 roušku a lahev na pití.

Rodiče dětí z MŠ Palackého se nejprve staví v zelené budově „H“, kde u okna předají zálohu na stravné. Poté odvedou děti k červené budově „C“, kde si je před budovou převezme pracovnice MŠ (+ podepsané čestné prohlášení).