Klub maminek

DO ODVOLÁNÍ JE KLUB MAMINEK UZAVŘEN

Klub maminek byl zřízen k 1. 4. 2004, jako nadstandardní nabídka mateřské školy pro maminky na mateřské a rodičovské dovolené a rodiče dětí, které z různých důvodů mateřskou školu nenavštěvují.

Provoz klubu

Mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380

Z důvodu nutnosti využití prostor pro novou třídu, je možnost využít prostor pouze na zahradě (před budovou C).

pondělí – pátek od 8.00 do 15.00 hodin

Pravidla klubu

 • Rodiče sami dohlíží na své děti a jsou za ně zodpovědní.
 • Děti i rodiče musí být v dobrém zdravotním stavu (zákaz vstupu s infekčním onemocněním).
 • Rodiče a děti se přezouvají při vstupu do třídy Kuřátka.
 • Rodiče dohlížejí na to, aby děti nevstupovaly do kuchyňského koutu.
 • Každý si sám po sobě umyje hrníčky, lžičky, popř. jiné použité nádobí.
 • Rodiče důsledně dbají na to, aby děti konzumovaly jídlo a pití pouze na místě k tomu určeném, tzn. u stolečků (ne na koberci!)
 • Rodiče dohlížejí, aby děti nepoškozovaly hračky a ostatní vybavení MŠ (neotvíraly skříně). Před odchodem rodiče uklidí hračky po svých dětech.
 • Rodiče nahlásí případnou škodu na hračkách či vybavení a zavazují se ji nahradit.
 • Rodiče s dětmi se převlékají v místě k tomu určeném (u schodiště dole).

Další ustanovení

 • Mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380 neručí za odložené věci.
 • Sociální zařízení je k dispozici.
 • V kuchyňském koutu je k použití rychlovarná konvice k samoobslužné přípravě teplých nápojů, konzumace horkých nápojů mimo místo k tomu určené – kuchyňský kout – je zakázána.
 • Platí přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, používání alkoholických nápojů i omamných látek ve všech prostorách MŠ.