Rozvoj talentu dětí

Logohrátky
Cíl aktivity: Podporovat u dětí rozvoj komunikativních dovedností v českém jazyce,
zvyšování slovní zásoby, vnímání, rozvoj kognitivních poznatků, naslouchání
a vyjadřování. Úspěšnost v mluvním projevu dětí se však odvíjí od správného
vyslovování a ukotvení všech hlásek českého jazyka. Dalším cílem je vyrovnat u dětí určité individuální nerovnoměrnosti v oblasti vývoje řeči, které by pak následně mohly negativně ovlivňovat jejich školní úspěch po zahájení povinné školní docházky.
Doba a způsob realizace: pondělí (lichý týden) 12:00 – 12:30 (děti mladšího školního věku)pondělí  12:30 – 13:00 (děti předškolního věku)čtvrtek (lichý týden) 12:00 – 12:30 (děti mladšího školního věku)
Určeno pro: 4 – 7 let
Dětská zumba
Cíl aktivity: Získávat cit pro rytmus a naučit se spolupracovat s ostatními dětmi.
Doba a způsob realizace: úterý 13:30 – 14:00
Určeno pro: 5-7 let
Zumba pro děti je taneční cvičení v latinsko – americkém rytmu. Děti se naučí vnímat hudbu.
Keramika
Cíl aktivity: Seznámení s hlínou a jejím zpracováním a zároveň charakteristickými vlastnostmi tohoto materiálu. Rozvoj manuální zručnosti při realizaci výtvarných představ. Rozvoj fantazie.
Doba a způsob realizace: čtvrtek 12:30- 13:30pátek 12:30 – 13:30
Určeno pro: 5 – 7 let
Děti se seznámí s vlastnostmi hlíny a pomůckami, které při práci s hlínou potřebují. Vycházíme ze zkušeností dětí, jejich manuální zručnosti a výtvarného cítění. Hraní si s hlínou je důležité pro pochopení dalších postupů. Během ročního programu postupujeme od jednodušších (plošných tvarů) ke složitějším prostorovým výrobkům. Děti si osvojují zpracování hlíny do tvaru koule, plošných kachlí nebo realizují prostorové práce včetně konečných úprav výrobků a zdobení.
Zpívánky
Cíl aktivity: Rozšíření hlasového rozsahu, správnému dýchání i artikulaci. Rozvoj rytmických schopností při hře na hudební nástroje.
Doba a způsob realizace: středa 13:30 – 14:00
Určeno pro: 4 – 7 let
Aktivita je zaměřena pro děti s rytmickým cítěním. V průběhu kroužku se zaměřujeme na rozvoj dýchání, rytmiky a hlasových schopností dítěte. Děti trénují nejen zpěv, ale také vytleskávání rytmu jednoduchých písniček, nebo nácvik různých tónů a zvuků. Seznamují se s technikou zpěvu a pracují s dětským hlasem – motivovaná dechová a hlasová cvičení, rozšiřování hlasového rozsahu, rytmické hry s rytmickými nástroji. Zpěv dětských písní odpovídající hlasovým možnostem dětí
Malý zoolog
Cíl aktivity: Naučit děti základům biologie, děti získají základní informace a praktické zkušenosti o chovu domácích mazlíčků.
Doba a způsob realizace: úterý (sudý týden), 13:30 – 14:00
Určeno pro: 4 – 5 let
Děti se dozví vše o fungování přírody na Ekologické zahradě (Hmyzí hotel). Získají znalosti a zkušenosti s chovanými živočichy přímo v MŠ (Pagekon řasnatý, Strašilka indická, Oblovka velká). Naučí se se zvířátky manipulovat, seznámí se i s bezpečností při práci a zásadami hygienických pravidel při chovu zvířat (čištění terárií apod.). Budou pozorovat vývoj a život bezobratlých živočichů – Antquarium (Mravenčí farma), „Obdivuhodný svět žížal“, „Motýlí zahrádka“, aj.. Dozví se informace o řadě druhů zvířat, která jsou oblíbená v zájmových chovech (plazi, hlodavci, papoušci), získají znalosti o jejich nárocích při chovu a praktické dovednosti spojené s péčí o chovaná zvířata.
Sportovky
Cíl aktivity: Zvýšení fyzické zdatnosti, obratnosti a orientaci v prostoru.
Doba a způsob realizace: pondělí  13:30 – 14:15
Určeno pro: 5 – 7 let
Učí se respektovat pravidla, spolupracovat v týmu a hrát fair play.

Rozvrh rozšířených aktivit

Pondělí Sportovky (P)

Logohrátky (P)

13:30 – 14:15

12:30 – 13:00

Úterý Dětská zumba (P)
Zoolog (M)
13:30 – 14:00
13:30 – 14:00 (sudý týden)
Středa Zpívánky (P) 13:30 – 14:00 (lichý týden)
Čtvrtek Keramika 1 (P)

Keramika 2 (P)

Logohrátky (M)

12:30 – 13:30 (lichý týden)

12:30 – 13:30 (sudý týden)

12:00 – 12:30 (lichý týden)

Pátek Keramika 3 (P)

Keramika 4 (P)

12:30 – 13:30 (lichý týden)

12:30 – 13:30 (sudý týden)

P (předškoláci) -Trpaslíci, Motýlci, Včelky, Berušky

M (mladší děti) – Broučci, Kuřátka