Informační schůzka

Ve středu 22.9.2021 se koná informační schůzka rodičů předškolních dětí (narozených do 31.8.2016) v 15:30h ve třídě Trpaslíci

 

Klub maminek

Z nařízení vlády a doporučení ministerstva zdravotnictví se zatím vstup do MŠ nedoporučuje. Z tohoto důvodu je prozatím Klub maminek uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

 

Informace k 1. 9. 2021

Vážení rodiče, milé děti,

ve středu 1. 9. 2021 zahajujeme nový školní rok.  
Výše úplaty za předškolní vzdělávání se nově od 1. 9. 2021 zvyšuje na 400,- Kč.
Dle novelizované vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování se navyšuje poplatek za přesnídávky o 1,- Kč (pouze pro děti s odkladem školní docházky).
Rodiče nově přijatých dětí si mohou vyzvedávat čipy v kanceláři u vedoucí školní jídelny (vratná záloha 100,- Kč).
Bližší informace budou vyvěšeny na dveřích tříd.

Těšíme se na Vás.

 

UPOZORNĚNÍ

Děti nahlášené na prázdniny do MŠ Palackého se v první den nástupu zastaví u vedoucí školní jídelny paní Černé a uhradí zálohu na obědy.
Třída pro tyto děti je v prvním patře – oranžová.

 
 

VÝSLEDKY ZÁPISU

Děti, které byly přijaty k 1. 9. 2021 do Mateřské školy Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380
Registrační číslo:
1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 25., 26., 29., 31., 32., 37., 38., 40., 41., 42., 47., 48., 49., 50., 51., 53., 54., 55., 56., 59., 60.

Děti, které nebyly přijaty:
Registrační číslo:
3., 5., 12., 15., 20., 24., 27., 28., 30., 33., 34., 35., 36., 39., 43., 44., 45., 46., 52., 57., 58., 61., 62., 63., 64., 65.

Rodiče nepřijatých dětí prosíme, aby si v MŠ vyzvedli rozhodnutí a podepsali ho.
Děkujeme.

 

UZAVŘENÍ MŠ

Od pondělí 1. 3. do 11.4. je Mateřská škola Sluníčko uzavřena. Jsme škola, která je vybraná jako spádová pro pracovníky ve zdravotnictví a v integrovaném záchranném systému. Tyto děti budou přijímány v oddělení Trpaslíci, rodiče požádají svého zaměstnavatele, aby poslal písemnou žádost na Krajský úřad KHK.
https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna
„Tabulku“ prostřednictvím které žádají o umístění dětí je možno stáhnout v sekci „Pro rodiče“.

Rodiče mohou žádat o OČR – tiskopis ke stažení na stránkách OSSZ vyplníte a předáte zaměstnavateli. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

O všech změnách vás budeme informovat

 

 
 

Vzhledem k situaci Covid na naší MŠ do odvolání stále platí omezení provozu.

Od 10. 2. 2021 je uzavřena budova A z důvodu pozitivity na Covid 19. Karanténa na této budově bude trvat nejméně do 19. 2. 2021.
(jedná se o děti, které byly v MŠ v týdnu od 1. – 9. 2. 2021.)

Budova A bude opět otevřena od 22. 2. 2021, pro děti, které prokáží, že absolvovaly test PCR. Děti, které na testu nebyly a v době 1. – 9. 2. chodily do MŠ, musí dodržet karanténu 14 dní (do MŠ mohou nastoupit až 24. 2. 2021).

Rodiče dětí mohou zažádat o OČR. Formulář si můžete stáhnout na stránkách OSSZ.  Je nutno zavolat svého pediatra, aby vás poslal na test. Další informace najdete v sekci „Pro rodiče“ – jak se chovat v karanténě.

Děkujeme za pochopení.

 

Potvrzení o úhradě školného

Prosíme rodiče, kteří potřebují vystavit potvrzení, aby zaslali žádost se jménem dítěte na e-mail MŠ: slunicko.ms@tiscali.cz. Potvrzení si budete moci vyzvednout na začátku února u paní ředitelky od 7:15 – 12:00 hod. nebo napište mail, my vám ho zašleme v příloze k vytištění.

Vzhledem k situaci se lyžařský kurz neuskuteční, peníze se budou vracet zpět ve dnech 4. a 5. 3. 2021.

Zastavte se pro ně v kanceláři školní jídelny v tyto dny od 6:15 do 13:45 hod..