UPOZORNĚNÍ

Na budovách B a C byl možný kontakt s pozitivní osobou na Covid 19.
Rodiče dětí, kteří v týdnu od 18. 1. do 22. 1. 2021 dávali své dítě do MŠ, mohou být vyzváni KHS k absolvování testu.

 

Provoz od 4. 1. 2021

Všichni si přejeme, aby rok 2021 byl klidnější a bez omezení.

Sále platí provoz v době nouzového stavu.
Předškolní dětí mají docházku do školky jako v prosinci bez omezení.

Pokud má někdo ve Vaší rodině, nebo blízkém okolí, podezření na onemocnění covid 19, nechte si, prosím, preventivně do vyjasnění situace své dítě doma. Pokud se nemoc prokáže, neprodleně mateřskou školu informujte.

Bude-li dítě projevovat známky infekce – kašel, rýmu, zánět spojivek, průjem či bolest bříška nebo teplotu, prosím, telefonicky kontaktujte dětského lékaře, nevoďte dítě do kolektivu.

Děkujeme za součinnost.

 

KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE

HODNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE VÁM VŠEM ZA DĚTI A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY PŘEJE ŘEDITELKA ŠKOLY Bc. JANA NOSKOVÁ

Prosím, sledujte web školy, na kterém budeme uveřejňovat všechny informace, které se neustále mění. Budeme vás informovat, pokud dojde k rozvolňování.

MŠ bude uzavřena od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021. Nástup 4. 1. 2021.

 

Od 4. 1. 2021 je naše škola určena pro rodiče dětí z integrovaného systému.

 

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE K LYŽAŘSKÉMU KURZU (dle situace a vládních nařízení)


NOVÁ ZMĚNA TERMÍNU

8. – 12. 2. 2021

 

PROVOZ MŠ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

V době nouzového stavu se souhlasem zřizovatele byl omezen provoz mateřských škol. V této době se má omezit kontakt na minimum, tudíž budou do MŠ přijímány pouze děti zaměstnaných rodičů. V naší MŠ bude zřízen provoz k péči o děti vybraných skupin zaměstnanců.

Děkujeme všem rodičům za pochopení.

Rozvolnění – pro všechny předškolní děti bude probíhat od 23. 11. prezenční výuka v MŠ.

 
 
 

Provoz od 1. 9. 2020.

Rodiče budou předávat děti v šatně MŠ. Po důkladné dezinfekci, která bude umístěna pro budovu „A“ a „B“ před vchodem do budovy „A“ a ve vstupu v budově „C“. S nově nastupujícími 2 – 3 letými dětmi mohou rodiče do tříd.

Třídní schůzky budou součástí letní slavnosti dne 2. 9. 2020 na jednotlivých třídách.

Koťátka a Kuřátka – 14:30 hod.

Broučci, Včelky a Berušky – 14:45 hod.

Trpaslíci a Motýlci – 15:00 hod.

Pro děti bude na zahradě před budovou „C“ stanoviště s úkoly, za které budou odměněny.

Na schůzku se dostaví 1 rodič s rouškou, bez dítěte, hlídání zajištěno na zahradách u jednotlivých pavilonů. Při schůzce bude vybírána záloha na školní rok 2020/2021 cca 600,- Kč.

V sekci „Pro rodiče“ najdete seznamy rozdělení dětí do jednotlivých tříd.

 
 

PROVOZ O PRÁZDNINÁCH od 3. 8. 2020

Rodiče nahlášených dětí musí předat podepsané čestné prohlášení (na webových stránkách v sekci Pro rodiče) při příchodu paní učitelce. Děti budou přebírány před budovou „A“ – odd. Trpaslíci. V podepsané tašce budou mít věci na převlečení, 1 roušku a lahev na pití.

Rodiče dětí z MŠ Palackého se nejprve staví v zelené budově „H“, kde u okna předají zálohu na stravné. Poté odvedou děti k červené budově „C“, kde si je před budovou převezme pracovnice MŠ (+ podepsané čestné prohlášení).