Projekt Logo

Projekt: Rovné příležitosti při vstupu do základní školy
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.2.01/03.0003


Projekt je spolufinancován z prostředků evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Charakteristika projektu:

Ve věkové skupině 3 – 6 let se stále zhoršují řečové dovednosti dětí, které často doprovázejí i jiná postižení. Tyto problémy pak u celé řady z nich přetrvávají i při přechodu dětí na základní školu. Na naší mateřské škole, i na partnerských základních školách je věnována dětem a žákům s vadami řeči péče, která je však limitována nejen personálně, ale i materiálně.

Cílem projektu je zlepšení personálních a materiálních podmínek, propojení poskytované péče (návaznost na základní školy), vytvoření soustavně působící systém péče. Rovné příležitosti při vzdělávání na základních školách umožňují dětem nejen zařadit se do běžných tříd, ale i v těchto třídách pokračovat v soustavné péči.

Cílovou skupinu tvoří:

  1. děti a žáci věkové skupiny 3 – 8 let
  2. pedagogičtí pracovníci
  3. rodiče žáků, kterým je poskytována tato péče.

Přínosem projektu pro cílovou skupinu je buď úplné nebo alespoň částečné odstranění handicapu. Účast v něm pak přinese dosažení srovnatelných podmínek při získávání základního vzdělávání s vrstevníky.