Projekt Mateřinka

Celostátní festival mateřských škol MATEŘINKA, konaný pod záštitou České komise pro UNESCO, ministra školství, mládeže a tělovýchovy a starosty města Nymburka.

Autor projektu a hlavní organizátor je:

Nadační fond MATEŘINKA
Palackého 222, 288 02 Nymburk

Festival je zařazen do seznamu akcí akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zároveň je vyhlášen metodickou akcí pro učitelky mateřských škol.

Novobydžovská Mateřinka

Hlavním organizátorem regionálního festivalu je mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov. Toto oblastní kolo reprezentuje Královéhradecký kraj.

Mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov, jako organizátor oblastního kola se zapojila do projektu v roce 2003.

Vlastní obsah akce:

  • pódiová vystoupení jednotlivých mateřských škol (hudební, pohybová, výtvarně – dramatická)
  • výstava výtvarných prací

Tento festival má již v Novém Bydžově svoji tradici. Na každoroční setkání se těší nejen jejich učitelky, ale i rodiče a všichni, kteří se zajímají o předškolní vzdělávání.

Na realizaci festivalu Novobydžovská Mateřinka v roce 2011 přispěl Královéhradecký kraj z dotačního programu „Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže – rozvoj talentů“ částkou 16 000 Kč. V roce 2012 bylo v rámci tohoto dotačního programu použito 15 000 Kč, v roce 2015 – 14 000 Kč, v roce 2018 – 27 000 Kč.

V roce 2019 podpořil Královéhradecký kraj Novobydžovskou Mateřinku částkou 30 000 Kč.

V roce 2020 přispěl Královéhradecký kraj částkou 35 000 Kč.