Projekt hřiště

Rekonstrukce hřiště v areálu MŠ Sluníčko.

Název projektu: Rekonstrukce hřiště v areálu MŠ Sluníčko
Název MAS: Společná CIDLINA, o.s.

Charakteristika projektu

Pro aktivity dětí jsou v rámci programu mateřské školy využívány venkovní prostory zahrady, rozdělené pro jednotlivé budovy. Tyto prostory jsou neustále doplňovány o nové herní prvky. Jejich technický stav je pravidelně kontrolován a nevyhovující herní prvky musí být nahrazeny novými.

Z důvodu výměny stávajícího vybavení zahrady byl realizován projekt Leader MAS: Společná CIDLINA, o.s. – Rekonstrukce hříště v areálu MŠ Sluníčko v hodnotě 327 000 Kč.

Došlo tak k výměně starých a nevyhovujících herních sestav za nové, odpovídající požadovaným standardům a normám. Díky nim mohou děti při pobytu stráveném na školní zahradě rozvíjet své dovednosti, cítit se šťastné a spokojené.

Nové vybavení zahrady mohou využívat nejen děti z mateřské školy, ale i maminky dětí, které do MŠ nedocházejí a scházejí se v rámci Klubu maminek.

Tento projekt „Rekonstrukce hřiště v areálu MŠ Sluníčko“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR.