Projekt Talentované ruce

Na projekt jsme získali prostředky z Dotačního fondu KHK – Polytechnická výchova a vzdělávání, což nám umožnilo koupit keramickou pec a s ní související pomůcky pro rozvoj zručnosti a talentu dětí.