ZÁKAZ PARKOVÁNÍ

Prosíme rodiče, aby při odvádění dětí do MŠ a při návštěvě Klubu maminek neparkovali před vraty školky.

Bráníte tím možnosti vjezdu pro zásobování a způsobujete komplikace.

Děkujeme.