ČIPY PRO VSTUP DO MŠ

Ve dnech 23. – 25. 8. od 7:00 do 12:00 hod. a 30. – 31. 8. od 7:00 do 14:00 hod. si rodiče nově nastupujících dětí mohou v kanceláři ŠJ vyzvednout zálohovaný čip pro přístup do mateřské školy (v hotovosti 100,- Kč/čip).

 

Prázdninový provoz

V PÁTEK 1.ČERVENCE ZAČÍNÁ PRÁZDNINOVÝ OMEZENÝ PROVOZ

V pátek 1.7. bude provoz v MŠ Sluníčko pouze pro děti, které jsou nahlášené na MŠ Palackého.

Běžný provoz ve všech třídách končí ve čtvrtek 30.6.2022.

 

Od pondělí 4.7.2022 do 22.7.2022 – provoz v MŠ PALACKÉHO (přihlášené děti)

Od pondělí 8.8.2022 do 31.8.2022 – provoz v MŠ SLUNÍČKO (přihlášené děti)

 

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prázdniny 😊

 

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí

Schůzka rodičů (pouze 1 zákonný zástupce dítěte) nově přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek 23.6.2022 od 15:00 v růžové budově „C“ ve třídě KUŘÁTKA. Na schůzku se dostavte bez dětí.

Děkujeme za pochopení

 

POZOR ZMĚNA

Vážení rodiče,

omlouváme se, ale výhled předpovědi počasí není optimální ani na plánovaný čtvrtek. Z toho důvodu měníme termín Loučení s předškoláky na úterý 21. 6. od 15:00 hod..

Velmi se omlouváme, ale počasí neporučíme.

Plánovaný výlet Motýlků a Trpaslíků do Fajnparku je proto přesunut na pondělí 27. 6. v 8:30 hod.

 
 

Informace k zvláštnímu zápisu do mateřské školy (Інформація про спеціальний набір в дитячий садок)

Informace k zvláštnímu zápisu do mateřské školy pro děti z Ukrajiny pro školní rok
2022/2023
Інформація про спеціальний набір в дитячий садок для дітей з України на 2022/2023
навчальний рік

Datum a čas zápisu (Дата та час реєстрації): 14.6.2022 8:00-12:00

Seznam dokumentů, které prosíme doneste k zápisu (Перелік документів, які, будь ласка, принесіть на реєстрацію):

– vízový doklad dítěte – vízum „Strpění“ nebo „Dočasná ochrana“(візовий документ дитини – віза «Терпимість» або «Тимчасовий захист»)
– doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat – pas / vízum zákonného zástupce (документ, що підтверджує право представляти дитину – паспорт/віза законного представника)
– místo pobytu dítěte pro určení spádovosti – např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování (місце проживання дитини для визначення належності – наприклад, договір оренди, довідка про
проживання)
– vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy (заповнена заява про зарахування до дитячого садка)
– potvrzení dětského lékaře v ČR o splnění povinného očkování dítěte dle české legislativy – neplatí pro
děti v posledním povinném roce předškolní docházky – děti, které dovršily k 31.8.2022 věku 5 let (підтвердження педіатра в Чеській Республіці про проходження обов’язкової вакцинації дитини
відповідно до чеського законодавства – не поширюється на дітей в останній обов’язковий рік
відвідування дошкільного закладу – дітей, які досягли 5 віку 5 років станом на 31.8.2022) 

 

Budeme se na Vás velmi těšit (Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами)

 
 

PODĚKOVÁNÍ

Mnohokrát děkujeme za sponzorský dar od firmy VÝPRACHTICKÝ s.r.o. ve výši 10 000 Kč. Tato částka byla použita na dopravu do Pohádkového lesa, na program DEN DĚTÍ a sladké odměny.