UPOZORNĚNÍ

Od 1. 9. 2021 se zvyšuje školné na 400,- Kč / měsíčně.