Provoz od 4. 1. 2021

Všichni si přejeme, aby rok 2021 byl klidnější a bez omezení.

Sále platí provoz v době nouzového stavu.
Předškolní dětí mají docházku do školky jako v prosinci bez omezení.

Pokud má někdo ve Vaší rodině, nebo blízkém okolí, podezření na onemocnění covid 19, nechte si, prosím, preventivně do vyjasnění situace své dítě doma. Pokud se nemoc prokáže, neprodleně mateřskou školu informujte.

Bude-li dítě projevovat známky infekce – kašel, rýmu, zánět spojivek, průjem či bolest bříška nebo teplotu, prosím, telefonicky kontaktujte dětského lékaře, nevoďte dítě do kolektivu.

Děkujeme za součinnost.