PODĚKOVÁNÍ

Mnohokrát děkujeme za sponzorský dar od firmy VÝPRACHTICKÝ s.r.o. ve výši 10 000 Kč. Tato částka byla použita na dopravu do Pohádkového lesa, na program DEN DĚTÍ a sladké odměny.