Vrácení platby za lyžařský kurz

Hotovost si vyzvedněte v kanceláři školní jídelny od 6:15 do 10:30 hod..

Motýlci 22. a 23. 3. 2021,

Trpaslíci 24. a 25. 3. 2021.