INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ

Rodiče se dostaví ve dnech 24. 8. – 26. 8. a 31. 8. od 6:30 hod. do 14:00 hod. do kanceláře vedoucí školní jídelny, kde dostanou veškeré pokyny k platbě i nástupu dětí.