Informace k zvláštnímu zápisu do mateřské školy (Інформація про спеціальний набір в дитячий садок)

Informace k zvláštnímu zápisu do mateřské školy pro děti z Ukrajiny pro školní rok
2022/2023
Інформація про спеціальний набір в дитячий садок для дітей з України на 2022/2023
навчальний рік

Datum a čas zápisu (Дата та час реєстрації): 14.6.2022 8:00-12:00

Seznam dokumentů, které prosíme doneste k zápisu (Перелік документів, які, будь ласка, принесіть на реєстрацію):

– vízový doklad dítěte – vízum „Strpění“ nebo „Dočasná ochrana“(візовий документ дитини – віза «Терпимість» або «Тимчасовий захист»)
– doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat – pas / vízum zákonného zástupce (документ, що підтверджує право представляти дитину – паспорт/віза законного представника)
– místo pobytu dítěte pro určení spádovosti – např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování (місце проживання дитини для визначення належності – наприклад, договір оренди, довідка про
проживання)
– vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy (заповнена заява про зарахування до дитячого садка)
– potvrzení dětského lékaře v ČR o splnění povinného očkování dítěte dle české legislativy – neplatí pro
děti v posledním povinném roce předškolní docházky – děti, které dovršily k 31.8.2022 věku 5 let (підтвердження педіатра в Чеській Республіці про проходження обов’язкової вакцинації дитини
відповідно до чеського законодавства – не поширюється на дітей в останній обов’язковий рік
відвідування дошкільного закладу – дітей, які досягли 5 віку 5 років станом на 31.8.2022) 

 

Budeme se na Vás velmi těšit (Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами)