Informace k 1. 9. 2021

Vážení rodiče, milé děti,

ve středu 1. 9. 2021 zahajujeme nový školní rok.  
Výše úplaty za předškolní vzdělávání se nově od 1. 9. 2021 zvyšuje na 400,- Kč.
Dle novelizované vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování se navyšuje poplatek za přesnídávky o 1,- Kč (pouze pro děti s odkladem školní docházky).
Rodiče nově přijatých dětí si mohou vyzvedávat čipy v kanceláři u vedoucí školní jídelny (vratná záloha 100,- Kč).
Bližší informace budou vyvěšeny na dveřích tříd.

Těšíme se na Vás.