ČIPY PRO VSTUP DO MŠ

Ve dnech 23. – 25. 8. od 7:00 do 12:00 hod. a 30. – 31. 8. od 7:00 do 14:00 hod. si rodiče nově nastupujících dětí mohou v kanceláři ŠJ vyzvednout zálohovaný čip pro přístup do mateřské školy (v hotovosti 100,- Kč/čip).