PROVOZ MŠ V ČERVENCI A SRPNU

2. 7. – 20. 7. provoz MŠ Palackého

23. 7. –  3. 8. obě školky uzavřeny

6. 8. – 31. 8. provoz MŠ Sluníčko