PROVOZ MŠ V ČERVENCI A SRPNU

Rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě v době uzavření MŠ Sluníčko do MŠ Palackého, musí vyplnit „Žádost o umístění v červenci a srpnu“ (v sekci Pro rodiče, ke stažení) a odevzdat paní uč. ve třídě nejpozději do 31. 5. 2021.

1. 7. – 23. 7. provoz MŠ Sluníčko

26. 7. –  8. 8. obě školky uzavřeny

9. 8. – 27. 8. provoz MŠ Palackého