10. 1. 2019 schůzka rodičů předškolních dětí

Schůzka se koná v odd. Trpaslíci od 15:00 hodin.